• Základní informace
 • Fotografie a videa
 • Co dělat když…
 • Chov poštolky
 • Záchranné stanice
 • Zeptejte se
 • Poštolka obecná(Falco tinnuncullus)

  Co poštolka potřebuje?

  Jaké zázemí a jakou péči obnáší chov poštolky? Předně nutno podotknout, že chov poštolky není sezónní či krátkodobá záležitost. Je to náročná práce na plný úvazek, která vám musí být dlouhodobým koníčkem. Pokud se poštolce nehodláte věnovat denodeně několik let, do jejího chovu se nepouštějte.

  Poštolku byste rozhodně neměli, byť jen na krátkou dobu, umísťovat do klece či voliery. Poštolka je velmi živelný tvoreček a ráda leze, kam se jí zachce. Je tu tedy nebezpečí například šplhu po pletivu, čímž by si mohla zbrousit nebo jinak poškodit letky nebo rýdovák.

  Pro chov dravce je tedy nutná takzvaná sokolnická komora. Jedná se o prkennou boudu se dvěmi okny proti sobě o celkových rozměrech cca 3x3x2 metru. Střecha je ze dvou třetin zatlučená prkny a z třetiny je potažena pogumovaným králičím pletivem či sítí. Tak si poštolka může vybrat slunce nebo stín, sucho či déšť. Rovněž bychom neměli zapomenout vhodně umístit sokolnický posed a také misku s vodou (poštolka se každý den koupe).

   

  Čím a jak poštolku živit

  Poštolka je dravec, tomu odpovídá také skladba její potravy - výhradně živočišná. Poštolky snesou tolik vajec, aby je byly schopné uživit. I tak se ale často stane, že poslední vyhlíhlá mláďata nepřežijí, protože si v obležení starších sourozenců nedokáži dostatečně důrazně o potravu říci. Pokud se však chceme případnému přírovnímu výběru vzepřít a osláblou poštolku dokrmovat, nebo chováme-li poštolku v zajetí, zde je několik rad k dokrmování.

  Poštolku můžeme krmit jakýmkoliv netučným masem včetně hmyzu. Ideálním druhem masa je hrdlička, křepelka, myš a potkan. V případě nouze je možno podávat koňské či libové hovězí maso. V žádném případě ale nesmíte poštolce dát rybu a vepřové maso. Poštolka má rychlý metabolismus a tuk v těchto masech obsažený, je pro ni velmi těžce ztravitelný a ve větší míře tedy nebezpečný. Holuby, myši a jiné živočichy podávejte vykuchané. Vnitřnosti jsou jak známo zásobárnou nebezpečných bakterií a parazitů. Co je naopak vhodné ponechat, je opeření či srst. Stejnětak je vhodné stravu zpestřit například celým chroustem, velkou kobylkou apod. Chytinová kostra tvoří totiž spolu s peřím a srstí (srst především u sov) vývržkové, nestravitelné složky potravy, které jsou nepostradatelné pro udržení dravce v kondici.

  V případě dokrmování osláblých mláďat může nastat situace, kdy jsou mláďata již apatycká a je problém vyvolat u nich reflexy spojené s příjmem potravy. Pro napodobení charakteristického pípnutí samice při krmení mláďat se mi osvědčil klasický pískající mončičák, který píská úplně stejně, jako krmící poštolka. Do výrazně osláblých mláďat je ale mnohdy nutné potravu doslova pod tlakem narvat a násilím vyvolat polykací reflex.

  Frekvence a množství záleží na stáří mláděte. Malé mládě několikrát (cca pětkrát) denně tři kousíčky masa. U staršíchl mláďat potom více, až u dospělé pošotlky řekněme množství odpovídající třem hrabošům denně.

  Nalezl jsem (zraněnou) poštolku, mohu si ji nechat?

  Stávající zákon výslovně zakazuje manipulaci s jakýmkoliv nalezeným živočichem, ať již zdravým či se zjevným postižením či zraněním. Jednoduše řečeno, budeme-li se striktně držet pouze zákona, je-li zvíře v pořádku, rozchodí to, není-li, zdechne. Chcete-li pomoci zraněnému zvířeti, oznamte místo, kde se zvíře nalézá nejbližší záchranné stanici. Pro chov poštolky však musíte splnit zákonné požadavky vypsané v sekci Poštolka a zákony.

  Chov poštolky?

  Poštolka není domácí zvířátko, její chov je velice náročný a potřebujete k němu povolení..

   

  Legální chov poštolky

  Mohu chovat (a cvičit) poštolku?

  Věková hranice pro vlastnictví a chov poštolky není dána. Co tedy musíte splnit, abyste mohli poštolku chovat?

  Poštolka by měla být koupena od chovatele, který vystaví potvrzení o registraci (evidenci) dravce a vývozní dokument (pro případ prodeje dravce do zahraničí nebo vývoz na zahraniční akce). Prodejní cena poštolky se obvykle pohybuje od 500 do 3 000 Kč.

  Nemáte-li poštolku zakoupenu od chovatele (například jste nalezli poštolku, ne však zraněnou, a rozhodli jste se pro její chov - v takovém případě se prosím nejdříve seznamte s tím, co chov poštolky obnáší, veškeré informace byste měli najít zde na webu), můžete požádat o vyjímku ze zákona 114/92 O chovu ohroženého dravce v zajetí.

  Žádost o vyjímku je možno podat na Obecním či Městském úřadě. V takovém případě Vám bude jedině k dobru, budete-li adjunkty v mysliveckém spolku, žákem střední školy tímto směrem zaměřené (lesnické apod.) nebo jste-li členem myslivekcých kroužků. Tyto skutečnosti určitě v žádosti o odchyt uveďte.

  Bude-li žádost kladně vyřízena, můžete jednu poštolku také vybrat kdekoliv z hnízda. Dbejte prosím ale na nepsané pravidlo, které praví, že by v hnízdě vždy mělo zůstat alespoň jedno mládě (k odebrání více než jedné poštolky povolení nedostanete). To především proto, že pokud rodiče ve svém hnízdě žádné mládě nenajdou, vícekrát zde již nezahnízdí, nehledě na to, co při tom prožívají.

  Pro podání žádosti musíte být plnoletí. Není-li vám ještě 18 let (a nejste-li členem výše uvedených organizací, což může znamenat úlevu ve věkové podmínce), můžete tuto žádost podat jménem svého plnoletého rodiče.

  Úřad má 30 dnů na odpověď k vaší žádosti. Tu vám může i po této lhůtě vrátit k doplnění.

  Výše uvedený postup platí pouze pro povolení k chovu poštolek. V žádném případě se nevztahuje na povolení s poštolkou lovit. K tomuto je potřeba vlastnit a mít splňovat:

   

  Seznam zákonů souvisejících se sokolnickou praxí

  (Poslední aktualizace: 1.9.2007)

  Zákon 114/1992 Sb.

  České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny.

  Změna: 347/1992 Sb. Změna: 289/1995 Sb. Změna: 3/1997 Sb. Změna: 16/1997 Sb. Změna: 123/1998 Sb. Změna: 161/1999 Sb., 238/1999 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 168/2004 Sb. Změna: 218/2004 Sb. Změna: 100/2004 Sb.

  Zákon 100/2004 Sb.

  ze dne 10. února 2004 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeníchk ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

  Vyhláška 395/1992 Sb.

  ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Změna: 105/1997 Sb. Změna: 200/1999 Sb. Změna: 85/2000 Sb. Změna: 190/2000 Sb. Změna: 116/2004 Sb.

  Zákon 246/1992 Sb.

  České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání.

  Změna: 162/1993 Sb. Změna: 193/1994 Sb. Změna: 243/1997 Sb. Změna: 30/1998 Sb. Změna: 77/2004 Sb. Změna: 77/2004 Sb. (část)

  Zákon 449/2001 Sb.

  ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti

  Změna: 320/2002 Sb. Změna: 59/2003 Sb.

  Vyhláška 244/2002 Sb.

  Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

  Změna: 350/2003 Sb.


   Vytisknout  Nahoru
  Webdesign studio CobraDesign poradna@postolka-obecna.cz
  provozováno na eShopSystem.